Projekt „Języki obce, sport, kultura i tradycja jako nowoczesne narzędzia dialogu transgranicznego”

Współpraca z Dolnym Beneszowem (Czeska Republika)

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach w roku 2008 obchodził swój jubileusz. Do tej pory nie współpracowaliśmy z żadną ze szkół w Republice Czeskiej. Nowe karty historii postanowiliśmy zapisać wraz z nowymi przyjaciółmi. Szkoła z Dolnego Beneszowa okazała się idealnym partnerem, chociażby z racji bliskiego sąsiedztwa. Projekt „Języki obce, sport, kultura i tradycja jako nowoczesne narzędzia dialogu transgranicznego” był okazją do rozpoczęcia współpracy pomiędzy naszymi szkołami.

 

Bezpośrednią grupą docelową projektu byli uczniowie, nauczyciele, rodzice, oraz inne osoby bezpośrednio zaangażowane w projekt. Młodzież obu placówek wzięła udział w wielu przedsięwzięciach w dziedzinie edukacyjno – rekreacyjnej. Założeniem współpracy było m.in. zapoznanie uczniów z historią i kulturą swoich sąsiadów. W tym celu w obu placówkach powstały kąciki szkoły partnerskiej, na których umieszczano informacje, zdjęcia szkoły i okolicy, w której mieszkają i uczą się dzieci. Ponadto reprezentowaliśmy zdjęcia ze wspólnych wycieczek rowerowych po okolicach Krzyżanowic i Dolnego Beneszowa. Konkurs plastyczny o tematyce regionalnej był ciekawą formą promocji obu regionów. Przygotowano prezentację multimedialną o gminie Krzyżanowice, a prace dzieci były wystawiane w Dolnym Beneszowie. Stworzenie słownika w języku polski, czeskim, niemieckim i angielskim pozwoliło na zdobycie nowych doświadczeń językowych przez grupę bezpośrednio zaangażowaną w prace, pomogło w pokonaniu bariery językowej. Dzięki słownikowi mogliśmy przygotowywać fragmenty przedstawień w języku swoich sąsiadów i zaprezentować się przed publicznością czeską. W realizacji projektu wykorzystaliśmy fakt, iż ważną częścią edukacji jest sport. Przekazuje on bardzo głębokie wartości językiem powszechnie zrozumiałym. Dlatego dwudniowy dzień sportu, który organizowany w szkole w Krzyżanowicach, osobno dla grupy młodszej i starszej, był świetną zabawą i jednocześnie wspaniałą okazją do zawiązania przyjaźni pomiędzy uczniami z Polski i Czech. Założeniem projektu była również wymiana doświadczeń pedagogicznych pomiędzy nauczycielami obu szkół. Przeprowadzono lekcje otwarte dla nauczycieli i spotkanie podsumowujące – omawiające zajęcia, zastosowane metody i formy pracy.

W ramach projektu zaplanowano i zrealizowano osiem działań.

Działanie I – uroczyste podpisanie umowy o współpracy podczas obchodów 25-lecia istnienia nowego budynku szkoły. Dokumenty podpisali wójt gminy Krzyżanowice pan Leonard Fulneczek, starosta miasta Dolny Beneszow pan Martin Stefek oraz dyrektorzy szkół z Dolnego Beneszowa – pani Maria Sovikowa i Krzyżanowic – pani Beata Szczepanowska. Występy uczniów, absolwentów były pierwszą okazją do promocji naszej „małej ojczyzny”. Imprezie towarzyszyła wystawa prac uczniów czeskich przedstawiających miasto Dolny Beneszow i okolice.

Działanie II – prace związane z tworzeniem słowniczka, które trwały od stycznia do grudnia 2009 roku. Wybrana grupa uczniów obu szkół pod kierunkiem nauczycieli drogą mailową zajmowała się pracami związanymi z powstaniem słownika, który został wydany w wersji papierowej.

Działanie III – Konkurs plastyczny „Okolica, w której mieszkam”. Zainteresowani uczniowie zostali zapoznani z prezentacją multimedialną, która przedstawiała zabytki i ciekawe miejsca Gminy Krzyżanowice. Uczestnicy konkursu mieli do dyspozycji książki – albumy i publikacje dotyczące naszej gminy. Konkurs odbywał się w trzech kategoriach (klasy I–II SP, IV–VI SP oraz I–III Gim.)

Działanie IV – lekcje otwarte dla nauczycieli. W każdej szkole przeprowadzono po 6 lekcji otwartych, w których uczestniczyli nauczyciele ze szkoły partnerskiej. Spotkania były okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji na tematy związane z metodyką nauczania.

Działanie V – Dwa dni sportu, które przeprowadzono w dwóch grupach. Pierwszego dnia w rywalizacji sportowej wzięli udział uczniowie do lat 13. Dzieci miały okazję rywalizować drużynowo i indywidualnie. Wszystkie konkurencje miały głównie na celu integrację i zabawę. Na koniec dnia podsumowano wyniki, rozdano nagrody i dyplomy. Podobny przebieg miały zawody drugiego dnia. Wzięła w nich udział młodzież w wieku od 14 do 16 lat. Rywalizacja odbywała się w zespołach polsko – czeskich. Na zakończenie dnia grupa z Krzyżanowic i Dolnego Beneszowa wraz z opiekunami wyjechała na wycieczkę rowerową.

Działanie VI – Dzień Dziecka w Dolnym Beneszowie. Na zaproszenie szkoły partnerskiej młodzież z Krzyżanowic wraz z nauczycielami, rodzicami wzięła udział w festynie z okazji Dnia Dziecka, organizowanym w Dolnym Beneszowie. Nasi uczniowie promowali naszą gwarę przygotowując i prezentując się przed czeską publicznością w scence po Śląsku. Nie zabrakło również występów tanecznych i muzycznych.

Działanie VII – Dzień Języków Obcych w szkole w Krzyżanowicach. Uczniowie szkoły zostali podzieleni na trzy grupy wiekowe. Najmłodsi mieli za zadanie przygotować i przedstawić taniec ludowy kraju należącego do UE, starsi reprezentowali wybraną postać, zadaniem najstarszych było zareklamowanie scenką potrzeby uczenia się języków obcych. Nasi goście z Dolnego Beneszowa zaprezentowali się w bajce „Jaś i Małgosia” w języku czeskim, a następnie zaśpiewali ludowe piosenki w języku polskim.

Działanie VIII - W trakcie imprezy, w dniu 30.11.2009, w obecności przedstawicieli stron polskiej i czeskiej, podsumowano nasze działania w ramach projektu „Języki obce, sport, kultura i tradycja jako nowoczesne narzędzia dialogu transgranicznego”. Przygotowano i przedstawiono „Multimedialną kronikę projektu”. Uczniowie szkoły w Krzyżanowicach zaprezentowali się w części artystycznej.

2011 Współpraca z Dolnym Beneszowem. LeF
Powered by Joomla 1.7 Templates