List Ministra Zdrowia

W załączniku list Ministra Zdrowia w sparwie bezpłatnejprofilaktycznej opieki zdrowotnej, w tym do okresowych testów przesiewowych i kompleksowych bilansów zdrowia.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (list-ministra-zdrowia-do-rodzicow-i-opiekunow-bilanse-1-1.pdf)list-ministra-zdrowia-do-rodzicow-i-opiekunow-bilanse-1-1.pdf 135 kB

#WIRUSOOCHRONA – konkurs plastyczny

W marcu 2022 r. odbył się szkolny konkurs plastyczny dla klas I-III pt. „WIRUSOOCHRONA. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”. Celem konkursu była promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród dzieci i rodziców oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na koronawirusa i wirus grypy), a co za tym idzie ograniczenie liczby zachorowań wśród dzieci i transmisji wirusów na najbliższych. W konkursie wzięło udział 50 uczniów z klas I-III. Prace konkursowe były bardzo ciekawe i estetycznie wykonane.

Jury konkursu nagrodziło 10 prac wyróżnieniem I stopnia oraz 12 prac wyróżnieniem II stopnia. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody za udział w konkursie. Wszystkie prace rozwieszone zostały na korytarzu klas I-III w celu przypominania o podstawowych zasadach higieny.

wirusologia 01

wirusologia 03

wirusologia 04

 

Czytaj więcej...

Materiały Ministerstwa Edukacji i Nauki

Departament Kształcenia Ogólnego Ministerstwa Edukacji i Nauki zwrócił się z prośbą o rozpowszechnienie wśród rodziców uczniów szkół broszur, które zostały opracowane przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w Poznaniu.

W załączeniu broszury:

1) „Dzieci w wirtualnej sieci”

2) „Nastolatki w wirtualnym tunelu”.

Apel do rodziców uczniów naszej szkoły

 

Szanowni Państwo

W związku z decyzją Sejmu RP z dn. 17 grudnia 2021 r. o zmniejszeniu środków w części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonych na naukę języków mniejszości narodowych i etnicznych w budżecie państwa na rok 2022,  co w konsekwencji prowadzi do drastycznego obniżenia subwencji oświatowej otrzymywanej przez naszą gminę, bardzo proszę o podpisanie rodziców uczniów petycji przeciw obniżeniu tej subwencji. 

Dyrektor szkoły, Beata Drajewicz

 

Petycja jest zarówno w formie papierowej (można ją podpisać w szkole) jak i w formie elektronicznej - PETYCJA

 

 

Treść petycji:

 

PETYCJA

Rodzice przeciwko decyzji parlamentu RP o zmniejszeniu wydatków na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w budżecie na rok 2022

 

Jako rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia z nauczania języka mniejszości, a także na zajęcia historii i kultury mniejszości, z zaskoczeniem przyjęliśmy decyzję Sejmu RP z dn. 17 grudnia 2021 r. o zmniejszeniu środków w części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonych na naukę języków mniejszości narodowych i etnicznych o niemal 40 mln PLN w budżecie państwa na rok 2022.

Nauczanie języków to przede wszystkim nauczanie kompetencji komunikacyjnych, co jest bardzo ważne dla wszystkich dzieci, szczególnie w świecie międzynarodowych kontaktów a później w zdobywaniu dalszego wykształcenia a co za tym idzie dobrej pracy.

Nauczanie języka mniejszości daje możliwość zapoznania się z różnymi przekonaniami, praktykami, wydarzeniami historycznymi i tradycjami, które wywierają silny wpływ na tożsamość narodową, a także poczucie przynależności do grupy. Język kształtuje też spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość, dlatego nauczanie języka mniejszości wpływa na lepsze zrozumienie wizji świata innych ludzi. Dzięki tym zajęciom dzieci przygotowują się do bycia w przyszłości aktywnymi, świadomymi swojego dziedzictwa kulturalnego ludźmi. Znajomość języków wpływa na „myślenie globalne”, ale skoncentrowane lokalnie.

Nauczanie języka mniejszości również wpływa bardzo pozytywnie na podejmowane aktywności dzieci i młodzieży w duchu otwartości na świat i drugiego człowieka, w duchu zrozumienia i poszanowania różnych kultur i tradycji. Otwiera więc ono dla naszych dzieci przestrzeń spotkania z drugim człowiekiem. 

Uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia! Dzięki zajęciom języka mniejszości oraz historii i kultury mniejszości nasze dzieci zdobywają nie tylko wiedzę, ale rozwijają przede wszystkim kompetencje i stają się pełnoprawną częścią społeczeństwa wielokulturowego. Lepsze rozumienie różnic kulturowych wspomaga kreatywność naszych dzieci w życiu codziennym, która przejawia się m.in. w jasnej komunikacji, w wielowymiarowym postrzeganiu rzeczywistości, a co za tym idzie, w szukaniu oryginalnych rozwiązań i w podejmowaniu decyzji ukierunkowanych na dobro wspólne.  

Jako rodzice zwracamy również uwagę na kolejny problem związany z podejmowanymi przez rząd działaniami. Znaczące obniżenie środków w części oświatowej subwencji ogólnej może doprowadzić do zamykania mniejszych szkół. A to w tych szkołach nasze dzieci są mniej anonimowe i mają zapewnione indywidualne wsparcie ze strony nauczycieli. Dzieci chodzą do szkoły w środowisku, które znają i stopniowo poznają inne. Dzieci, nauczyciele takich szkół, ale też rodzice, są często inicjatorami przedsięwzięć ważnych dla wszystkich mieszkańców lokalnej społeczności, a tym samym przyczyniają się do większej integracji społecznej. Podejmowane aktywności są często czynnikiem wzmacniającym tożsamość lokalną i regionalną, ale są też otwarciem się na ludzi spoza własnej społeczności. 

Podejmowane decyzje o obniżeniu środków na nauczanie języków mniejszości uderzają w dzieci i młodzież ze środowisk mniejszościowych, którym ogranicza się prawa do pielęgnowania własnej kultury i języka. Obawiamy się dziś o przyszłość naszych dzieci. Nie zgadzamy się na to, aby nasze dzieci i ich przyszłość miały być „zakładnikami” wielkiej polityki i relacji polsko-niemieckich. Apelujemy do Parlamentu RP, do Rządu RP o wycofanie się z tej decyzji i o dalsze wspieranie edukacji dzieci będących obywatelami polskimi różnych narodowości i grup etnicznych. 

 

2011 Aktualności. LeF
Powered by Joomla 1.7 Templates